CBS350-8XT-EU

SKU:
CBS350-8XT-EU
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
CBS350-8XT-EU 8 x 10 Gigabit copper ports, 2 x 10 Gigabit SFP+ (combo with 2 x 10G copper ports) 1 x GE management port
Thông số kỹ thuật sản phẩm

CBS350-8XT-EU | CBS350-8XT | Switch Cisco CBS350

Cisco Business 350 Series Managed Switches Data Sheet
Switch Cisco CBS350 10 Gigabit Ethernet

✅So sánh cấu hình Switch Cisco CBS350 10 Gigabit Ethernet series

Switch Cisco CBS350 10 Gigabit Ethernet
Switch Cisco CBS350-8XT-EU Switch Cisco CBS350-12XS-EU
8 x 10 Gigabit copper ports
2 x 10 Gigabit SFP+ (combo with 2 x 10G copper ports)
1 x GE management port
12 x 10 Gigabit SFP+
2 x 10 Gigabit copper ports (combo with 2 x SFP+)
1 x GE management port
Switch Cisco CBS350-16XTS-EU Switch Cisco CBS350-12XT-EU
8 x 10 Gigabit copper ports
8 x 10 Gigabit SFP+ (dedicated)
1 x GE management port
12 x 10 Gigabit copper ports
2 x 10 Gigabit SFP+ (combo with 2 x 10G copper ports)
1 x GE management port
Switch Cisco CBS350-24XS-EU Switch Cisco CBS350-24XT-EU
24 x 10 Gigabit SFP+
4 x 10 Gigabit copper ports (combo with 4 x SFP+)
1 x GE management port
24 x 10 Gigabit copper ports
4 x 10 Gigabit SFP+ (combo with 4 x 10G copper ports)
1 x GE management port
Switch Cisco CBS350-24XTS-EU Switch Cisco CBS350-48XT-4X-EU
12 x 10 Gigabit copper ports
12 x 10 Gigabit SFP+ (dedicated)
1 x GE management port
48 x 10 Gigabit copper ports
4 x 10 Gigabit SFP+ (dedicated)
1 x GE management port

 Khám phá những lợi thế của Cisco Business Switch + Wireless ngay bây giờ! 
 Switch mạng Cisco Business CBS350 CBS250 CBS110 mới có gì? 

✅Lựa chọn mã nổi bật Switch Cisco CBS350 10 Gigabit Ethernet

Switch Cisco CBS350 10 Gigabit Ethernet
CBS350-8XT-EU CBS350-12XS-EU
CBS350-16XTS-EU CBS350-12XT-EU
CBS350-24XS-EU CBS350-24XT-EU
CBS350-24XTS-EU CBS350-48XT-4X-EU

✅Phụ kiện module quang SFP+ 10G Cisco Original phù hợp với Switch CBS350 với cáp quang

SFP+ Cisco
SFP-10G-SR SFP-10G-SR-S
SFP-10G-LR SFP-10G-LR-S
SFP-10G-LRM SFP-10G-T-X
SFP-10G-ZR SFP-10G-ZR-S
SFP-10G-ER SFP-10G-ER-S
SFP-10G-SR-X SFP-10G-LR-X
SFP-10G-BX40U-I SFP-10G-BX40D-I

Bài viết bạn có thể quan tâm tìm hiểu:

SFP là viết tắt của từ gì? có phải Small Form Factor không?
Cổng mini Gbic là gì và khe cắm của nó có phải chuẩn SFP không?​
Làm thế nào để chọn mua module quang Cisco 10G SFP+ cho đúng?
Định nghĩa SFP+. Bạn có biết sự khác nhau giữa SFP và SFP+ là gì?​

Sản phẩm bạn quan tâm

CBW143ACM-S-EU

SKU: CBW143ACM-S-EU

CBW142ACM-S-EU

SKU: CBW142ACM-S-EU